pasica2 pasica3 pasica4 pasica1
pasica1 pasica3 pasica2 pasica4
Dobrodoli v trgovino Dobrote Dolenjske

 

Zavod za trajnostni razvoj Temeniške in Mirnske doline (ZTR) objavlja

RAZPIS

za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke DOBROTE DOLENJSKE

 

S kolektivno blagovno znamko DOBROTE DOLENJSKE želimo poudariti in izpostaviti prepoznavnost tipične dolenjske kulinarike, rokodelskih izdelkov, prireditev, turističnih produktov in doživljajskih vodenj, nastanitvenih kapacitet ter njihovih ponudnikov.

 

Za pridobitev kolektivne blagovne znamke DOBROTE DOLENJSKE se lahko prijavijo registrirane pravne in druge osebe, ki ponujajo pridelke, izdelke in storitve oz. turistične prireditve, produkte in nastanitvene kapacitete, za katere se podeljuje pravica do uporabe kolektivne blagovne znamke DOBROTE DOLENJSKE.

Kolektivna blagovna znamka Dobrote Dolenjske se uporablja za označevanje KAKOVOSTI:

·         pridelkov (npr. sadja, zelenjave, poljščin, svežih zelišč in začimb) in prehranskih izdelkov (npr.: iz mleka, mesa, sadja, zelenjave, žit ipd.),

·         jedi in pijač, ki so v gostinski ponudbi restavracij, gostiln in ostalih gostinskih ponudnikov

·         rokodelskih izdelkov in izdelkov unikatnega ter industrijskega oblikovanja,

·         turističnih prireditev in dogodkov,

·         turističnih produktov in programov turističnega vodenja,

·         nastanitvenih kapacitet

na območju Dolenjske regije.

V septembru, oktobru, novembru iin decembru bodo ocenjevanja potekala v naslednjih terminih:

  • do 31. avgusta 2018 prijava za rokodelske izdelke in izdelke industrijskega oblikovanja; prinos in ocenjevanje bo potekalo 10. septembra 2018 v prostorih ZTR, PE Trebnje;
  • do 19. septembra 2018 prijava za pridelke in prehranske izdelke; prinos in ocenjevanje bo potekalo 24. in 26. septembra 2018 v prostorih ZTR, PE Trebnje;
  • do 21. septembra 2018 prijava za turistične programe in načine turističnega vodenja; ocenjevanje na terenu bo potekalo 6. oktobra 2018
  • do 16. novembra 2018 prijava na ocenjevanje nastanitvenih obratov, ki bo potekalo 26. novembra 2018 na terenu;
  • do 7. decembra 2018 prijava na ocenjevanje jedi in pijač, postreženih v gostinskih lokalih, ki bo potekalo 19. decembra 2018 na terenu. 

 

Obrazce za prijavo na razpis ter podrobne informacije prejmete na ZTR, PE Trebnje, Gubčeva cesta 1a, 8210 Trebnje, preko elektronske pošte barbara.jerovsek@dobrote-dolenjske.si ali na telefonski številki 031 659 404.

Trebnje, 4. junij 2018                                                            

 

 

 

 

 

RAZVOJ IN NADGRADNJA KOLEKTIVNE BLAGOVNE ZNAMKE DOBROTE DOLENJSKE

S 1. januarjem 2018 smo začeli izvajati projekt »Razvoj in promocija kolektivne blagovne znamke in vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov - krajše Dobrote Dolenjske" v sklopu  katerega bomo nadgradili, razvili in promovirali obstoječo kolektivno blagovno znamko ter vzpostavili mrežo lokalnih ponudnikov za skupen nastop na trgu. Pri projektu sodelujejo občina Šentrupert, Škocjan, Mirna Peč in Zavod Novo Mesto. Projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije in se izvaja v okviru LAS Dolenjska in Bela krajina.

Dobrote Dolenjske so kolektivna blagovna znamka, ki ponuja domače in lokalno pridelane in predelane proizvode ter tudi lokalne storitve z območja Dolenjske. Izdelki in storitve s certifikatov Dobrote Dolenjske potrošniku zagotavljajo najkakovostnejše lokalne proizvode in storitve.

Glavni namen projekta »Dobrote Dolenjske« je nadgraditi, razviti in promovirati obstoječo kolektivno blagovno znamko ter vzpostaviti mrežo lokalnih ponudnikov za skupen nastop na trgu. Projektne aktivnosti se bodo izvajale vse do konca leta 2018 in so v višini 80 % sofinancirane s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vrednost celotnega projekta je 193.223,60 EUR, sofinancirani del pa znaša 132.849,58 EUR.

V sklopu projekta bomo najprej razvili pravilnike in kriterije za pridobitev certifikata Dobrote Dolenjske, ki bodo zunanji strokovni komisiji, ki bo izvajala certificiranje, služili pri ocenjevanju izdelkov in storitev. Zunanja strokovna komisija v sestavi dr. Janeza Bogataja, dr. Tanje Lešnik Štuhec, Franca Jezerška in dr. Žive Deu bo za lokalne skupnosti izvedla tudi šest strokovnih delavnic, na katerih bomo predstavili potek pridobitve certifikata in kriterije, ki jih morajo posamezne skupine izdelkov/storitev izpolnjevati. V sklopu projekta bomo prav tako izvedli več certificiranj, razvili kulinarične spominke in organizirali kulinarične prireditve, ki bodo potekale v občinah partnericah projekta.

Izvedbo šestih strokovnih delavnic načrtujemo v mesecu maju. Tri delavnice s področja pridelkov, prehrambnih izdelkov in jedi bodo potekale v Mirni Peči, Škocjanu in Šentruperta, delavnice s področja rokodelskih izdelkov, prireditev in objektov, in turističnih produktov in vodenj, pa bodo potekale na Otočcu. Delavnice bodo odprte za vso zainteresirano javnost, termini delavnic pa bodo objavljeni v občinskem glasilu in na naši spletni strani, kjer bomo objavljali vse aktualne projektne novice.

Posebna ponudba

Akcijska tedenska ponudba