S 1. januarjem 2018 smo začeli izvajati projekt »Razvoj in promocija kolektivne blagovne znamke in vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov - krajše Dobrote Dolenjske" v sklopu  katerega bomo nadgradili, razvili in promovirali obstoječo kolektivno blagovno znamko ter vzpostavili mrežo lokalnih ponudnikov za skupen nastop na trgu. Pri projektu sodelujejo občina Šentrupert, Škocjan, Mirna Peč in Zavod Novo Mesto. Projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije in se izvaja v okviru LAS Dolenjska in Bela krajina.


Dobrote Dolenjske so kolektivna blagovna znamka, ki ponuja domače in lokalno pridelane in predelane proizvode ter tudi lokalne storitve z območja Dolenjske. Izdelki in storitve s certifikatov Dobrote Dolenjske potrošniku zagotavljajo najkakovostnejše lokalne proizvode in storitve.


Glavni namen projekta »Dobrote Dolenjske« je nadgraditi, razviti in promovirati obstoječo kolektivno blagovno znamko ter vzpostaviti mrežo lokalnih ponudnikov za skupen nastop na trgu. Projektne aktivnosti se bodo izvajale vse do konca leta 2018 in so v višini 80 % sofinancirane s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vrednost celotnega projekta je 193.223,60 EUR, sofinancirani del pa znaša 132.849,58 EUR.


V sklopu projekta bomo najprej razvili pravilnike in kriterije za pridobitev certifikata Dobrote Dolenjske, ki bodo zunanji strokovni komisiji, ki bo izvajala certificiranje, služili pri ocenjevanju izdelkov in storitev. Zunanja strokovna komisija v sestavi dr. Janeza Bogataja, dr. Tanje Lešnik Štuhec, Franca Jezerška in dr. Žive Deu bo za lokalne skupnosti izvedla tudi šest strokovnih delavnic, na katerih bomo predstavili potek pridobitve certifikata in kriterije, ki jih morajo posamezne skupine izdelkov/storitev izpolnjevati. V sklopu projekta bomo prav tako izvedli več certificiranj, razvili kulinarične spominke in organizirali kulinarične prireditve, ki bodo potekale v občinah partnericah projekta.


Izvedbo šestih strokovnih delavnic načrtujemo v mesecu maju. Tri delavnice s področja pridelkov, prehrambnih izdelkov in jedi bodo potekale v Mirni Peči, Škocjanu in Šentruperta, delavnice s področja rokodelskih izdelkov, prireditev in objektov, in turističnih produktov in vodenj, pa bodo potekale na Otočcu. Delavnice bodo odprte za vso zainteresirano javnost, termini delavnic pa bodo objavljeni v občinskem glasilu in na naši spletni strani, kjer bomo objavljali vse aktualne projektne novice.

ZTR Temeniške in Mirnske doline kot partner sodeluje na naslednjih projektih:

Naslov projekta: HIŠA DRUŽENJA IN DOBROT DOLENJSKE

Akronim operacije: HDDD

Nosilec operacije: GORAN PEVEC S.P.

Ostali partnerji v operaciji: BOJAN BRCAR, Zavod za trajnostni razvoj Temeniške in Mirnske doline, VINOGRADNIŠKO DRUŠTVO ŠENTRUPERT, OBČINA ŠENTRUPERT


OPIS in aktivnosti v projektu:

Prebivalcem ter obiskovalcem Mirnske doline bomo z izvedbo operacije ponudili nove kvalitetne vsebine. Le-te bodo imele poučen in hkrati privlačen dejavnik, ki bodo generirali nove turistične produkte ter točko, kjer se bo izročilo predajalo iz roda v rod in rodovi med seboj družili. Za ta namen bomo obnovili obstoječ objekt (ohranjanje stavbne dediščine), kjer bodo poleg obiskovalcev našli svoj prostor tudi pridelovalci lokalne hrane in pijače, saj bo znotraj poslopja urejena vinoteka s policami za promocijo lokalnih vin in razstavni prostor s ponudbo lokalnih prehranskih izdelkov Dobrote Dolenjske.


Inovativnost projekta se kaže v povezavi kulturne dediščine, ljudskim izročilom ter sodobnim obiskovalcem oz. posameznikom. Obiskovalcem Hiše Druženja in Dobrot Dolenjske bomo ponudili doživeto predstavitev izvirne kulinarike, jih seznanili s kulturo pitja ter jih skozi igro popeljali v čas, ko so po domovih ob večerih še gorele lanterne namesto televizije in računalnikov.

Cilj(i) projekta:  Glavni cilj operacije je izkoristiti potencial okolja za razvoj novih turističnih produktov.


Partnerji v projektu bodo poskrbeli za vsebinski del z organizacijo poučnih delavnic tako o peki kruha, poznavanju vina in hrane, do prenosa ljudskega izročila o tem, kako so živeli naši predniki. Z razstavo o gostilnah v Mirnski dolini bomo na poučen način prikazali kako se je razvijala gostilniška obrt v teh koncih. Le-ta bo stalnega tipa in na voljo za ogled tudi kasnejšim obiskovalcem in turistom. Nekoč so ljudi družila kmečka opravila ali pa gostilne, kjer so po navadi imeli tudi na voljo različne igre. Za mlajšo publiko pa bomo pripravili delavnice na temo igre naših prednikov. Na ta način bo poskrbljeno tudi za medgeneracijsko druženje, saj bodo vsebine ki jih bomo ponujali, hkrati namenjene starejši populaciji (degustacija vin, prikaz gostilniške obrti, ipd.) in otrokom (delavnica igre naših prednikov, izdelava fotografij na lesu).


Pričakovani rezultati operacije: Z operacijo bomo zagotovili razvoj novih turističnih programov, ki bodo v dolino privabili več turistov, omogočili prostor za medgeneracijsko druženje, prenos znanja starejših na mlajše, ohranjanje običajev in navad, predvsem pa omogočili nove priložnosti za druženje, kar je v današnji družbi žal redkost. S tem, ko bodo vzpostavljeni pogoji za izvedbo novih vsebin, bomo ustvarili pogoje za kreiranje novega delovnega mesta. Naložbe v turizmu morajo biti usmerjene v revitalizacijo in vzdrževanje še obstoječih objektov in z naravi prijaznimi oblikami turizma. Ena izmed prednostnih nalog pa so tudi manjše naložbe v kulturno dediščino, kar ohranitev starega gospodarskega poslopja gotovo je.


Trajanje projekta: 10.5.2018 – 30.4.2020


Celotna vrednost projekta: 125.618,94 €


Vrednost sofinanciranja partnerja: 94.388,08€

Kontakt: gostilna.javornik@siol.net


Način financiranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Spletna stran Evropske komisije: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm