S 1. januarjem 2018 smo začeli izvajati projekt "Razvoj in promocija kolektivne blagovne znamke in vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov" (krajše projekt Dobrote Dolenjske) v sklopu  katerega bomo nadgradili, razvili in promovirali obstoječo kolektivno blagovno znamko ter vzpostavili mrežo lokalnih ponudnikov za skupen nastop na trgu. Pri projektu sodelujejo občine Šentrupert, Škocjan, Mirna Peč in Zavod Novo Mesto. Projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije in se izvaja v okviru LAS Dolenjska in Bela krajina.

Dobrote Dolenjske so kolektivna blagovna znamka, ki ponuja domače in lokalno pridelane in predelane proizvode ter tudi lokalne storitve z območja Dolenjske. Izdelki in storitve s certifikatov Dobrote Dolenjske potrošniku zagotavljajo najkakovostnejše lokalne proizvode in storitve.

Glavni namen projekta »Dobrote Dolenjske« je nadgraditi, razviti in promovirati obstoječo kolektivno blagovno znamko ter vzpostaviti mrežo lokalnih ponudnikov za skupen nastop na trgu. Projektne aktivnosti se bodo izvajale vse do prve polovice leta 2019 in so v višini 80 % sofinancirane s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vrednost celotnega projekta je 193.223,60 EUR, sofinancirani del pa znaša 132.849,58 EUR.

Aktivnosti in cilji projekta:

V sklopu projekta bomo najprej razvili pravilnike in kriterije za pridobitev certifikata Dobrote Dolenjske, ki bodo zunanji strokovni komisiji, ki bo izvajala certificiranje, služili pri ocenjevanju izdelkov in storitev. Zunanja strokovna komisija v sestavi dr. Janeza Bogataja, dr. Tanje Lešnik Štuhec, Franca Jezerška in dr. Žive Deu bo za lokalne skupnosti izvedla tudi šest strokovnih delavnic, na katerih bomo predstavili potek pridobitve certifikata in kriterije, ki jih morajo posamezne skupine izdelkov/storitev izpolnjevati. V sklopu projekta bomo prav tako izvedli več certificiranj, razvili kulinarične spominke in organizirali kulinarične prireditve, ki bodo potekale v občinah partnericah projekta.

Izvedbo šestih strokovnih delavnic načrtujemo v mesecu maju. Tri delavnice s področja pridelkov, prehrambnih izdelkov in jedi bodo potekale v Mirni Peči, Škocjanu in Šentruperta, delavnice s področja rokodelskih izdelkov, prireditev in objektov, in turističnih produktov in vodenj, pa bodo potekale na Otočcu. Delavnice bodo odprte za vso zainteresirano javnost, termini delavnic pa bodo objavljeni v občinskem glasilu in na naši spletni strani, kjer bomo objavljali vse aktualne projektne novice.