Zavod Dobrote Dolenjske je 18. junija 2021 pričel z izvajanjem projekta "Središče gastronomije Dolenjske", katerega glavni namen je razvoj zelenih delovnih mest v kmetijstvu.


Več o projektu:

Naziv operacije: RAZISKOVANJE IN OBUJANJE KULINARIČNE DEDIŠČINE DOLENJSKE - SREDIŠČE GASTRONOMIJE DOLENJSKE

Vodilni partner: Zavod za kulinariko in turizem Dobrote Dolenjske, Gubčeva cesta 1a, 8210 Trebnje

Partnerji: JR d.o.o – PE RESTAVRACIJA OŠTARIJA, KNJIŽNICA PAVLA GOLIE TREBNJE, DRUŠTVO ZA RAZVOJ IN OŽIVITEV TREBNJEGA – DROT


Trajanje operacije: 16 mesecev; do predvidoma marca 2023, skupaj 2 fazi

Vrednost operacije:

*vrednost celotne operacije brez DDV: 88.471,73 EUR

*vrednost upravičenih stroškov brez DDV: 64.876,08 EUR

Način sofinanciranja: 85 % sofinanciranje upravičenih stroškov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Kratek opis in namen operacije:

Poudarek je dan na ekološki pridelavi živil, ki je nujno potrebna za pripravo visokokvalitetnih »krožnikov«, skuhanih iz lokalno pridelanih sestavin, ne obremenjenih s pesticidi in s prevoženimi kilometri. Sodobni turist namreč  želi začutiti obiskano turistično destinacijo tudi skozi kulinarično doživetje, zato je gostince potrebno ustrezno podučiti o značilni, tradicionalni dolenjski kulinariki in jim za pripravo obrokov omogočiti dostop do kvalitetnih sestavin iz lokalnih kmetij (čim krajša transportna pot od proizvajalca do potrošnika). Za kar pa morajo poskrbeti kmetje, pa tudi lokalni predelovalci (sirarji, mesarji, čebelarji, vinarji …). Deležniki z izvedenimi izobraževalnimi programi znotraj operacije želijo spodbuditi mlade za odločitev – razviti svojo karierno pot znotraj zelenih poklicev bodisi kot kmet, gostinec, vinar, sadjar, mesar, izdelovalec mlečnih izdelkov, rokodelec …Vsi ti poklici temeljijo na izrabi endogenih potencialov lokalnega območja, in na Dolenjskem le-teh ni malo, le izkoristit je potrebno tako narave danosti, ki so primerne za razvoj kmetijstva, ter tudi kulturne, kot je naša bogata kulturna dediščina. S tem deležniki v operaciji neposredno nagovarjajo mlade, da svoje bodočo poklicno pot načrtujejo znotraj podeželja, si tam ustvarijo družino in s tem sami vplivajo na trajnostni razvoj podeželja.

Zelena delovna mesta je mogoče razviti tudi znotraj turistične ponudbe, ki bo razvita v sklopu projekta. Pri tem je potrebno izkoristiti vsa sodobna orodja, ki so na razpolago današnjemu potrošniku (digitalna).  V projektu razviti in izdelan DIGITALNI INTERAKTIVNI kulinarični zemljevid Dolenjske in edinstveno KULINARIČNO-IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE DOLENJSKE, kjer se bodo izvajala kulinarična tematska doživetja, kuharske delavnice in predavanja na temo lokalne gastronomije, bosta odprla nove dimenzije, tudi pri razvoju turistične dejavnosti. Prav kulinarika in ohranjeno okolje sta pogosto tista odločilna faktorja, na osnovi katerih se odloči turist za obisk določene destinacije.

 

Cilji projekta so:

 • Povečanje števila zaposlenih,
 • Prenos znanja med generacijami, ohranjanje in oživljanje starih poklicev in obrti,
 • Povečati število / spodbuditi razvoj novih produktov, povezanih z lokalnim okoljem,
 • Izboljšanje trženja lokalnih proizvodov in storitev, prepoznavnost območja,
 • Povečanje ozaveščenosti o varovanju okolja in pomenu naravne in kulturne dediščine ter krepitev lokalne pripadnosti,
 • Ohranjanje endogenih potencialov območja ter povezovanje med podeželjem in mestom (urbanimi območji),
 • Izboljšanje kakovosti življenja starejših in drugih ranljivih skupin ter povečanje ozaveščenosti o medgeneracijskem sodelovanju


Pričakovani rezultati operacije so:

 • Sodobno opremljeno kulinarično – izobraževalno središče Dolenjske
 • Razvit izobraževalni program kulinaričnih (kuharskih) delavnic
 • 3 Izobraževalno-predstavitvene video vsebine (predstavitev tradicionalnih dolenjskih jedi, podeželskega okolja s kmetijami in celoten koncept od vil do krožnika)
 • Spletni digitalni interaktivni kulinarični zemljevid Dolenjske
 • Kuharska knjiživa dolenjskih jedi (v slovenščini in angleščini)
 • Literarno-kulinarični kotiček v Knjižnici Pavla Golie Trebnje
 • Kulinarično-izobraževalni večeri (6)

POVEZAVE: Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na spletni strani Programa razvoja podeželja in na spletni strani Evropske komisije, namenjene EKSRP.