V Zavodu Dobrote Dolenjske smo bili na 1. javnem pozivu za izbor operacij sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Suhe krajine, Temenice in Krke v letu 2021 uspešni pri prijavi projekta LOKALNI POTENCIALI ZA RAZVOJ INOVATIVNIH PRODUKTOV – POSLOVNE PRILOŽNOSTI NA PODEŽELJU.


Naziv projekta/operacije: POSLOVNE PRILOŽNOSTI NA PODEŽELJU

Vodilni partner: Zavod Dobrote Dolenjske, Gubčeva cesta 1a, 8210 Trebnje

Projektni partnerji:

  • Društvo za razvoj in oživitev Trebnjega (DROT)
  • Rakar – gostilna in prenočišča Boštjan Rakar s.p.
  • Osnovna šola Trebnje

Projekt bomo predvidoma izvajali od poletja 2021 do spomladi 2023.

Vrednost projekta je 33.784,50 €, višina upravičenih stroškov znaša 29.404,24 €.

Projekt je 80 % sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, pričakovana vrednost sofinanciranja je 23.523,39 €.

Glavni namen projekta »Poslovne priložnosti na podeželju« je identificiranje lokalnih danosti, prednosti in priložnosti za razvoj inovativnih produktov in storitev ter hkrati razvijanje novih produktov z dodano vrednostjo ter preko tega izobraževanje in opolnomočenje ranljivih ciljnih skupin, da bodo ljudje znali sami zaznati in izkoristiti priložnosti, ki jim jih lokalno okolje ponuja ter z novimi inovativnimi idejami vzpostaviti tudi nova delovna mesta.

Tekom projekta bomo (pričakovani rezultati projekta):

  • naredili analizo stanja lokalnih prednosti in priložnosti za razvoj inovativnih produktov in storitev
  • razvili 3 nove produkte z zgodbo in podpornimi materiali, in sicer SLADOLED IZ LOKALNEGA MLEKA s prelivi iz lokalnih sestavin, UČNO POT ZA OSNOVNOŠOLCE in TURISTIČNO POT OD PAŠNIKA DO SLADOLEDA
  • izvedli 4 podjetniške delavnice za ranljive ciljne skupine v Trebnjem, Žužemberku, Ivani Gorici in Dolenjskih Toplicah
  • organizirali zaključno prireditev, na kateri bomo predstavili novo razvite produkte
  • promovirali in razširjali projektne vsebine in rezultateNaložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Povezava na spletno stran Evropske kohezijske politike v Sloveniji