Zavod za trajnostni razvoj Temeniške in Mirnske doline je 1. januarja 2018 pričel izvajati aktivnosti projekta (operacije) z nazivom "Razvoj in promocija kolektivne blagovne znamke in vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov". Aktivnosti projekta smo izvajali eno leto in pol ter jih uspešno zaključili s koncem junija 2019. Projekt je bil izveden v okviru CLLD sredstev Lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele krajine. Ponosni smo, da smo skupaj z našimi partnerji - Občino Mirna Peč, Občino Šentrupert, Občino Škocjan in Zavodom Novo mesto - v predvidenem času uspešno izpeljali vse načrtovane projektne aktivnosti.

Podrobnejše informacije o zaključenem projektu:

Naziv operacije: Razvoj in promocija kolektivne blagovne znamke in vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov

Skrajšani naziv operacije: Dobrote Dolenjske

Nosilni partner: Zavod za trajnostni razvoj Temeniške in Mirnske doline, Draga pri Šentrupertu 51, 8232 Šentrupert

Partnerji: Občina Mirna Peč, Občina Šentrupert, Občina Škocjan in Zavod Novo mesto

Trajanje operacije: 1. januar 2018 – 30. junij 2019, skupaj dve fazi

Vrednost operacije:

*vrednost celotne operacije z DDV: 209.243,57 EUR

*vrednost celotne operacije brez DDV: 185.763,22 EUR

*vrednost DDV: 24.480,35 EUR

*vrednost lastne udeležbe: 55.598,74 EUR

*vrednost upravičenih stroškov brez DDV: 164.837,30 EUR

*vrednost sofinanciranja s strani ESRR (80% upravičenih stroškov): 131.869,85 EUR

 

Način sofinanciranja: 80 % sofinanciranje s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), izvedba operacije v sklopu CLLD sredstev v okviru LAS Dolenjske in Bele krajine

Kratek opis in cilji operacije: Dobrote Dolenjske so uveljavljena kolektivna blagovna znamka (KBZ), ki trgu ponuja jagodni izbor domačih, lokalnih kulinaričnih in rokodelskih izdelkov ter storitev s področja turizma. V sklopu projektu želimo nadgraditi in razviti KBZ Dobrote Dolenjske, da bo le ta postala sinonim kakovosti tako za kmetijske pridelke, kulinarične in rokodelske izdelke kot tudi za turistične storitve v regiji. Skozi vzpostavljen krovni pravilnik, podpravilnike, ocenjevalne liste itd. želimo vzpostavili sistem certificiranj izdelkov in storitev, s katerim nek ponudnik za določen izdelke/storitev prejme certifikat Dobrote Dolenjske – izbrana odličnost z Dolenjske. Da pa bi vzpodbudili lokalne dolenjske proizvajalce k certificiranju in priključitvi v mrežo Dobrote Dolenjske, bomo organizirali animacijske delavnice. Glavni namen operacije je tako povezati ponudnike certificiranih izdelkov/storitev v okviru KBZ Dobrote Dolenjske za skupni nastop na trgu.


Rezultati operacije: 

 • izdelana Strategija gastronomije Dolenjske v okviru katere je bila izdelana kulinarična piramida Dolenjske ter izdan prvi regionalni kulinarični zemljevid gastronomske regije Dolenjske – Okusi Dolenjske v nakladi 5000 kosov;
 • izdelana dokumentacija KBZ Dobrote Dolenjske: krovni pravilnik (1), pravilniki po kategorijah certificiranja (6), podpravilniki certificiranj za posamezne skupine izdelkov znotraj kategorij (7), vloga (1) in prijavnice za ponudnike (6), ocenjevalni listi za kategorije in skupine izdelkov (28), poslovnik strokovne komisije (1), poročilo strokovne komisije (1), certifikat (1);
 • izdelanih 20 označevalnih tabel – certifikatov »Izbrana odličnost z Dolenjske – Dobrote Dolenjske« za certificirane storitve s področja turizma;
 • izvedenih 8 animacijskih delavnic za regijske ponudnike (kmete, vinarje, čebelarje, ponudnike turističnih storitev itd.);
 • 455 certificiranih izdelkov/storitev v sedmih različnih kategorij 73 različnih ponudnikov z območja celotne Dolenjske, nekdanje Dolenje Kranjske;
 • izvedenih 5 kulinaričnih dogodkov: Dolenjska kulinarika v lokalni turistični ponudbi (Otočec, marec 2018), Dan dolenjskih štrukljev (Škocjan, maj 2018), Festival marmelada (Šentrupert, september 2018), Golf & Gourmet turnir (Otočec, avgust 2018), Štruklji – nekoč in danes (Mirna Peč, oktober 2018);
 • izvedene 3 strokovno vodene delavnice za razvoj kulinaričnih spominkov;
 • razvitih in izdelanih 5 kulinaričnih spominkov s strokovnimi podlagami v skupni nakladi 100 kosov: majica s potiskom kulinaričnega zemljevida, predpasnik s štruklji Mirna Peč, paket cviček-salama Škocjan, paket bleki-piškoti-penina Šentrupert, Medenjera;
 • vzpostavljena baza lokalnih dobaviteljev, kupcev in analiza potreb kupcev;
 • razvitih 10 novih turističnih produktov – kulinaričnih izletov po Dolenjski – KULINARIČNE TURE PO DOLENJSKI in strategija trženja le-teh;
 • izdelani novi promocijski materiali KBZ Dobrote Dolenjske: katalog »Pristni okusi in zgodbe z Dolenjske« izdan v 4 jezikih (slo, ang, ita, nem) v skupni nakladi 5500 kosov; zloženka »Pristni okusi in zgodbe z Dolenjske« izdana v 4 jezikih (slo, ang, ita, nem) in zloženka »Darila z zgodbo za vse priložnosti« v slovenskem jeziku v skupni nakladi 25.000 kosov; promocijske razglednice z različnimi motivi v skupni nakladi 25.000 kosov; spletna stran s spletno trgovino;
 • kupljena nova oprema: fotoaparat, prenosni računalnik, 6 stojnic in maketa kozolca toplarja v Občini Šentrupert, kombi s premično trgovino Dobrote Dolenjske;
 • izvedene promocijske aktivnosti: promocijska objava v reviji DolceVita in dve objavi v Dolenjskem listu, 4-tedenska promocija z jumbo plakati, promocija na socialnem omrežju Facebook.EU skladi                                                LAS Dolenjske in Bele krajine