Projekt Dobrote Dolenjske in partnerji


Dobrote Dolenjske so tržna znamka in hkrati partnerski projekt, ki se odvija na območju Temeniške in Mirnske doline na Dolenjskem. Nosilec projekta je Društvo za razvoj in občine Trebnje (DROT), partnerji pa Zavod za trajnostni razvoj Temeniške in Mirnske doline, Gostilna Rakar, arhitekturni studio Esplanada, turistična agencija Interflash in zunanji strokovnjak, prof. dr. Janez Bogataj, redni profesor etnologije na Univerzi v Ljubljani. Cilj projekta je razvoj potencialov podeželja v Temeniški in Mirnski dolini.


Zgodba Dobrot Dolenjske se je začela že tekom predhodnega projekta Podeželski šopek. Ugotovili smo namreč, da dolenjsko podeželje nima razvitih turističnih produktov, prav tako ni celostnega pristopa k promociji in razvoju le-teh. V času projekta Podeželski šopek kmetje večinoma še niso imeli registriranih dopolnilnih dejavnosti za predelavo pridelkov in izdelavo različnih izdelkov, dolenjski prostor pa jim ni ponujal nikakršne možnosti organizirane prodaje (razen tržnice enkrat tedensko), ki bi zagotavljala lokalno samooskrbo in stalno ponudbo dolenjskih proizvodov.


Zato želimo s projektom Dobrote Dolenjske povečati turistično prepoznavnost regije ter skozi organizirano prodajo spodbuditi pridelovalce in s tem pripomoči k razvoju podeželja. Pridelovalci lahko sedaj prodajajo svoje izdelke v trgovini Dobrot Dolenjske v Trebnjem, na Gubčevi cesti 1, decembra pa se je odprla tudi trgovina v središču Ljubljane, na Mestnem trgu 12.


Izdelki, ki se prodajajo pod znamko Dobrot Dolenjske, so visokokakovostni, njihovo poreklo pa je sledljivo. Preden se izdelek začne prodajati, se mora vključiti v postopek certificiranja. Njegovo ustreznost oceni tričlanska strokovna komisija, ki se odloči, ali se lahko izdelek vključi v tržno znamko in pridobi certifikat Dobrote Dolenjske.


Poleg prodaje lokalnih izdelkov je pomemben del projekta tudi organizacija bienalnega festivala marmelad »MARMELADA«, edinstven in inovativen festival, za katerega želimo, da postane prepoznaven tako doma kot v tujini.