Zavod Dobrote Dolenjske sodeluje še pri enem projektu, ki poteka v okviru LAS Dolenjske in Bele krajine, in ga izvaja vodilni partner Gostilna Javornik.


Več informacij o projektu: 

Naslov operacije: Hiša druženja in dobrot Dolenjske

Akronim operacije: HDDD

Nosilec operacije: Goran Pevec s.p., Gostilna Javornik

Partnerji v operaciji: Bojan Brcar, Zavod za trajnostni razvoj Temeniške in Mirnske doline, Vinogradniško društvo Šentrupert, Občina Šentrupert

Opis in aktivnosti operacije:

Prebivalcem ter obiskovalcem Mirnske doline bomo z izvedbo operacije ponudili nove kvalitetne vsebine. Le-te bodo imele poučen in hkrati privlačen dejavnik, ki bodo generirali nove turistične produkte ter točko, kjer se bo izročilo predajalo iz roda v rod in rodovi med seboj družili. Za ta namen bomo obnovili obstoječ objekt (ohranjanje stavbne dediščine), kjer bodo poleg obiskovalcev našli svoj prostor tudi pridelovalci lokalne hrane in pijače, saj bo znotraj poslopja urejena vinoteka s policami za promocijo lokalnih vin in razstavni prostor s ponudbo lokalnih prehranskih izdelkov Dobrote Dolenjske. Inovativnost projekta se kaže v povezavi kulturne dediščine, ljudskim izročilom ter sodobnim obiskovalcem oz. posameznikom. Obiskovalcem Hiše Druženja in Dobrot Dolenjske bomo ponudili doživeto predstavitev izvirne kulinarike, jih seznanili s kulturo pitja ter jih skozi igro popeljali v čas, ko so po domovih ob večerih še gorele lanterne namesto televizije in računalnikov.

Cilji projekta: glavni cilj operacije je izkoristiti potencial okolja za razvoj novih turističnih produktov. Partnerji v projektu bodo poskrbeli za vsebinski del z organizacijo poučnih delavnic tako o peki kruha, poznavanju vina in hrane, do prenosa ljudskega izročila o tem, kako so živeli naši predniki. Z razstavo o gostilnah v Mirnski dolini bomo na poučen način prikazali kako se je razvijala gostilniška obrt v teh koncih. Le-ta bo stalnega tipa in na voljo za ogled tudi kasnejšim obiskovalcem in turistom. Nekoč so ljudi družila kmečka opravila ali pa gostilne, kjer so po navadi imeli tudi na voljo različne igre. Za mlajšo publiko pa bomo pripravili delavnice na temo igre naših prednikov. Na ta način bo poskrbljeno tudi za medgeneracijsko druženje, saj bodo vsebine ki jih bomo ponujali, hkrati namenjene starejši populaciji (degustacija vin, prikaz gostilniške obrti, ipd.) in otrokom (delavnica igre naših prednikov, izdelava fotografij na lesu).

Pričakovani rezultati operacije: Z operacijo bomo zagotovili razvoj novih turističnih programov, ki bodo v dolino privabili več turistov, omogočili prostor za medgeneracijsko druženje, prenos znanja starejših na mlajše, ohranjanje običajev in navad, predvsem pa omogočili nove priložnosti za druženje, kar je v današnji družbi žal redkost. S tem, ko bodo vzpostavljeni pogoji za izvedbo novih vsebin, bomo ustvarili pogoje za kreiranje novega delovnega mesta. Naložbe v turizmu morajo biti usmerjene v revitalizacijo in vzdrževanje še obstoječih objektov in z naravi prijaznimi oblikami turizma. Ena izmed prednostnih nalog pa so tudi manjše naložbe v kulturno dediščino, kar ohranitev starega gospodarskega poslopja gotovo je.

Trajanje projekta: 10.5.2018 – 30.4.2020

Celotna vrednost projekta: 125.618,94 €

Vrednost sofinanciranja partnerja: 94.388,08 €

Kontakt: gostilna.javornik@siol.net

Način financiranja: Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Program podeželja

Spletna stran Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

Spletna stran Programa za razvoj podeželja