Zavod Dobrote Dolenjske je 10. oktobra 2019 pričel z izvajanjem projekta "Lokalni in pristni okusi Dolenjske", katerega glavni namen je vzpostavitev lokalnega trga in prodaja lokalnih izdelkov dolenjskih proizvajalcev.

Več o projektu:

Naziv operacije: Lokalni in pristni okusi Dolenjske

Nosilni partner: Zavod za trajnostni razvoj Temeniške in Mirnske doline, Draga pri Šentrupertu 51, 8232 Šentrupert

Partnerji: Ekološka kmetija Kukenberger, B&G Chillies, Ekološka kmetija Rogelj, Čebelarstvo Košale, Kmetija Karlovček, Ekološka kmetija Zabukovec, Vinarstvo Šturm, Hiša modre frankinje Kerin, Kmetija Berce, Vinska klet Frelih, Vinarstvo Opara, Čebelarstvo Punčuh

Trajanje operacije: 24 mesecev; oktober 2019 – oktober 2021, skupaj dve fazi

Vrednost operacije:

*vrednost celotne operacije brez DDV: 46.007,52 EUR

*vrednost upravičenih stroškov brez DDV: 46.007,52 EUR

 

Način sofinanciranja: 100 % financiranje s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v sklopu operacije PRP (Program za razvoj podeželja), ukrep 16 (Sodelovanje), podukrep M16.4 »Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov«.                                             

Kratek opis in namen operacije:

V sklopu projekta bomo potrošnikom in trgu približali kvalitetne, inovativne in domače dolenjske izdelke 12 različnih dolenjskih ponudnikov. Glavni namen projekta je vzpostavitev lokalnega trga in povezava kmetijskih gospodarstev s prodajnim posrednikom, Dobrote Dolenjske, ki bo slehernemu potrošniku omogočil nakup celostnega asortimaja pristnih, lokalnih izdelkov na enem mestu, in to na več prodajnih mestih, v Trebnjem in v Ljubljani. Ena izmed posebnosti projekta je zagotovo ubrana prodajna strategija prodajnega asortimaja – to bo prodaja skozi doživetje, degustacije in zgodbo izdelka ter njegovega proizvajalca, ki bo prilagojena targetiranim ciljnim skupinam potrošnikov. Poleg prodaje, ki seveda vključuje tudi nabavni proces in pripravo izdelkov za prodajo na trgovskih policah oz. dostavo, bodo projektne aktivnosti namenjene tudi intenzivni promociji in oglaševanju prodajnih izdelkov in njihovih zgodb, udeležbi na sejmih ter predhodni analizi trga in priprav trženjskega načrta.

Cilji in pričakovani rezultati projekta so:

  • ustvariti novo delovno mesto in zaposliti 1 osebo,
  • izdelati analizo trga,
  • izdelati akcijski načrt trženja in prodaje izdelkov,
  • izvajati aktivnosti promocije in oglaševanja za promocijo lokalnega trga in razširjanje rezultatov,
  • kupiti potrebno opremo za izvedbo prodaje in vodenje projekta (računalnik, tiskalnik itd.),
  • organizirati odkup in prodajo proizvodov 12 projektnih partnerjev in tako vzpostaviti lokalni trg,
  • izvajati aktivnosti prodaje izdelkov in pri tem uporabljati vsaj 3 prodajne poti (trgovina Dobrote Dolenjske Trebnje, trgovina Dobrote Dolenjske Ljubljana, spletna trgovina Dobrote Dolenjske, premična trgovina Dobrote Dolenjske),
  • v drugem letu projekta ustvariti vsaj 100.500,00 EUR prihodkov od prodaje proizvodov na lokalnem trgu in odkupiti izdelke od projektnih partnerjev v višini vsaj 60.500,00 EUR,
  • ustvariti 10-30% prihodkov od prodaje proizvodov na lokalnem trgu s prodajo EKO izdelkov,
  • izvesti promocijo lokalnega trga na najmanj 5 javnih dogodkih. 

Operacija »Lokalni in pristni okusi Dolenjske« je sofinancirana iz Programa za razvoj podeželja 2014-2020, podukrepa M16.4 Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov.


Spletna stran Programa razvoja podeželja

Spletna stran Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

Spletna stran Programa za razvoj podeželja