Zavod Dobrote Dolenjske je 3. junija 2022 pričel z izvajanjem projekta "Domače Dolenjsko", ki smo ga uspešno prijavili na 4. javni razpis za podukrep 16.4.

Glavni namen projekta je vzpostavitev lokalnega trga in prodaja lokalnih pridelkov in izdelkov 12 dolenjskih kmetijskih gospodarstev, naših projektnih partnerjev.


Več o projektu:

Naziv projekta: Domače Dolenjsko

Vodilni partner: Zavod Dobrote Dolenjske, Gubčeva cesta 1a, 8210 Trebnje

Projektni partnerji: 

Kmetija Kukenberger iz okolice Trebnjega, Ekološka kmetija Zabukovec iz Krmelja, Vinska klet Frelih d.o.o. iz Šentruperta, Čebelarstvo Boštjan Punčuh iz Kostanjevice na Krki, Kmetija Berce iz okolice Mokronoga, Kmetija Karlovček iz Šentjerneja, Evrosad d.o.o. Krško, Kartuzija Pleterje d.o.o., Sadjarska kmetija Uhan iz okolice Trebnjega, Sirarna Gorišek iz okolice Mokronoga, Evin gaj čebelarstvo Jože Cemič iz okolice Rake in Kmetija Marn iz okolice Trebnjega.

Trajanje projekta: 24 mesecev; 03.06.2022–03.06.2024, skupaj dve fazi

Vrednost projekta:

*vrednost celotne operacije brez DDV: 46.000,00 EUR

*vrednost upravičenih stroškov brez DDV: 46.000,00 EUR

 

Način sofinanciranja: 100 % sofinanciranje s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v sklopu operacije PRP (Program za razvoj podeželja), ukrep 16 (Sodelovanje), podukrep M16.4 »Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov«.                                             

Kratek opis in namen projekta:

Namen projekta »Domače Dolenjsko« je vzpostaviti nov lokalni trg 12 dolenjskih dobaviteljev, katerih pridelki in izdelki bodo na začetku projekta najprej certificirani s strani zunanje strokovne komisije (dr. Janez Bogataj, Franc Jezeršek, dr. Tanja Lešnik Štuhec, dodatni član – strokovnjak s področja kulinarike) v okviru kolektivne blagovne znamke Dobrote Dolenjske. Certificirani izdelki s certifikatom »Odličnost z Dolenjske« bodo vidno označeni na vsakem izdelku z nalepko, prav ta certifikat pa bo potrošniku zagotavljali dolenjsko poreklo izdelka in surovin ter hkrati tudi visoko kvaliteto. Prodaja certificiranih izdelkov bo primarno usmerjena na slovenski potrošniški trg, ki ga bomo dosegli preko spletne trgovine, zato bomo vzpostavili lokalni trg na nivoju države Slovenije, s prodajo preko spleta in dostavo na dom. Prav razmere, ki so prisotne na trgu zadnje dve leti, so nam jasno pokazale, da prodaja izdelkov v fizičnih trgovinah ni dovolj, saj so se potrošniki v času epidemije covid-19 preusmerili in navadili na potrošnjo na spletu; večini potrošnikov je že skorajda samoumevno, da imajo izdelke, ki jih potrebujejo le klik stran. Vendar pa je konkurenca na trgu velika, saj je spletnih trgovin s kulinaričnimi dobrotami ogromno, naša prednost pa bo ta, da bomo v eni spletni trgovini ponujali izdelke različnih dobaviteljev na enem mestu.

Cilji in pričakovani rezultati projekta so:

 • Vzpostaviti inovativno sodelovanje med posrednikom in kmetijskimi gospodarstvi: s kmetijskimi gospodarstvi bomo vzpostavili odnos sodelovanja, ko ne bomo od njih samo odkupovali pridelkov in izdelkov in jih prodajali naprej na trgu, temveč bomo skupaj z njimi iskali ideje in rešitve, kako bi skupaj razvijali in proizvajali nove inovativne butične kulinarične izdelke, katerih proizvajalec bo Zavod Dobrote Dolenjske, proizvedeni pa bodo iz surovin in izdelkov kmetijskih gospodarstev.
 • Razviti in proizvesti 5 novih inovativnih kulinaričnih izdelkov: ko bomo vzpostavili inovativno sodelovanje, bomo skupaj iskali ideje in priložnosti za razvoj novih inovativnih proizvodov, ustvarili recepture in izdelke tudi proizvedli v naprej seriji za testiranje, nato po potrebi še za prodajo.
 • Organizirati in izvesti certificiranje pridelkov in izdelkov kmetijskih gospodarstev in posrednika: izvedli bomo strokovno ocenjevanje vseh razpoložljivih pridelkov in izdelkov kmetijskih gospodarstev in posrednika. Ocenjevanje bo izvedla strokovna zunanja komisija, ki bo celotni nabor izdelkov ocenila na podlagi določenih kriterijev in poleg ocene podala tudi mnenje in predloge za izboljšave izdelke, tako na področju kakovosti in povezovanja okusov, potencialne nadgradnje, embalaže, grafične podobe in celostnega vtisa.
 • Pripraviti prodajni asortima izdelkov iz nabora certificiranih pridelkov in izdelkov: pozitivno ocenjene izdelke ali pa izdelke, ki jih bodo proizvajalci nadgradili v skladu s podanimi pripombami strokovne komisije, bomo uvrstili v prodajni asortima in pripravili vse potrebno za njihovo nadaljnjo prodajo in promocijo.
 • Izdelati akcijski načrt trženja in prodaje izdelkov: ko bomo imeli nabor izdelkov za prodajo, bomo naredili načrt trženja, v katerem bomo definirali načine prodaje, cenovno strategijo, promocijske zgodbe in zanimivosti ter načine promocije in trženja.
 • Vršiti prodajo pridelkov in izdelkov preko različnih prodajnih poti: prodajo izbranega prodajnega asortimaja bomo primarno usmerili v prodajo preko spletne trgovine, bodo pa izdelki na voljo tudi v fizičnih trgovinah Dobrote Dolenjske v Trebnjem in Ljubljani, prav tako bomo prodajo občasno izvajali na stojnicah dogodkov.
 • Vzpostaviti prodajo svežega mleka na mlekomatu, postavljenemu v centru Trebnjega: tekom projekta bomo postavili mlekomat, kjer bo 24 ur na dan, 7 dni v tednu potrošnikom na voljo sveže lokalno mleko.
 • Prenoviti in tržiti spletno trgovino www.dobrote-dolenjske.si: nadgradili bomo spletno trgovino in jo naredili potrošnikom bolj prijazno in privlačno, v promocijo spletne trgovine bomo vložili tudi sredstva za njeno prepoznavnost na nivoju celotne Slovenije.
 • Povečati delež prihodkov od prodaje izdelkov preko spletne trgovine
 • V času trajanja projekta odkupiti pridelke in izdelke partnerjev v skupni nabavni vrednosti 60.000 €, pri čemer vrednost odkupa izdelkov od posameznega partnerja ne presega 20 % vrednosti odkupa vseh izdelkov od vseh partnerjev .
 • Vzpostaviti lokalni trg na nivoju Slovenije in ustvariti prihodke od prodaje pridelkov in izdelkov partnerstva v vrednosti 100.000 €, pri čemer mora biti vsaj 10 % (pa do 30 %) prihodkov od prodaje ustvarjenih s prodajo ekoloških izdelkov.
 • Promovirati izdelke, dobavitelje in spletno trgovino: tekom projekta bomo izvajali promocijske aktivnosti za prepoznavnost dolenjskih izdelkov in spletne trgovine na slovenskem trgu.
 • Širiti rezultate projekta na vsaj 5 javnih dogodkih in preko 5 objav v medijih: s ciljem prepoznavanja dodane vrednosti projekta, bomo širili rezultate, ki jih bomo dosegli v okviru projektnih aktivnosti, in sicer na različnih dogodkih in preko različnih komunikacijskih sredstev (članki in prispevki v spletnih in tiskanih medijih itd.).


Operacija »Domače Dolenjsko« je financirana iz Programa za razvoj podeželja 2014-2020, podukrepa M16.4 Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov.


Spletna stran Programa razvoja podeželja

Spletna stran Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)